Avis per possible superació del llindar d'informació d'ozó troposfèric

Divendres, 5 de juliol de 2019 a les 00:00

A partir de la informació facilitada per la Direcció General de Qualitat Ambiental a través del Servei de Vigilància i Control de l’Aire, us comuniquem que per avui es preveu que es superi  el llindar d’informació d’ozó troposfèric per sobre dels 180 micrograms per metre cúbic.

D’acord amb les recomanacions de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, com a mesura preventiva cal renunciar a fer esforços corporals a l’aire lliure que no siguin usuals, principalment si produeixen fatiga, són de llarga durada i es duen a terme dins el període en què els nivells d’ozó són més alts.

Els grups que poden ser més sensibles són les persones amb asma o altres malalties de les vies respiratòries o cardíaques, les que fan exercici físic a l’aire lliure, especialment a les hores en què els nivells d’ozó són més alts, els infants i la gent gran.

Per aquest motiu, es recomana als centres d’ensenyament, establiments residencials per a les persones grans i entitats que organitzen activitats per a infants, gent gran o activitats esportives del vostre municipi, que renunciïn a fer activitats que suposin esforços corporals a l’aire lliure durant les hores previstes de superació del llindar d’informació d’ozó en aquest municipi.

Darrera actualització: 05.07.2019 | 12:19